User-based Climate change Impacts, Adaptation and Vulnerability mapping tool
Home CARAVAN prototype
in English
info info info
info info info
info info info

Altistuminen [exposure E] ja herkkyys [sensitivity S]

Sopeutumiskyky [Adaptive capacity A]

Haavoittuvuus [Vulnerability V] = f(E, S, A)

Ilmastoskenaario 2010-2039

Väestön herkkyys

Skenaario

arrow
Lähde: Suomen ympäristökeskus, User-based Climate change Impacts, Adaptation and Vulnerability mapping tool, http://www.iav-mapping.net

© Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Luonnonvarakeskus (Luke), MAVERIC-projekti

Painotusarvon on oltava kokonaisluku 1-10.

Vastuuvapauslauseke

Karttatyökalun on kehittänyt Suomen ympäristökeskus (SYKE) yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa (tästä eteenpäin tuottajatahot).

Tutkijaryhmä, joka on valinnut, koonnut, prosessoinut ja dokumentoinut karttatyökalun sisältämät tiedot, vastaa taustatietojen siirtämisessä tai niiden ohjelmoinnissa ja karttamuodossa esittämisessä mahdollisesti olevista virheistä. Karttatyökalun tarkoitus on ainoastaan välittää tietoa eikä se tarjoa lainopillisia tai tieteellisiä neuvoja tai palveluita. Tuottajatahot eivät vastaa karttatyökalun tai sen sisältämien alkuperäisten tietojen tarkkuudesta tai luotettavuudesta

Karttatyökalussa on annettu käyttäjille mahdollisuus valita joustavasti altistumista/herkkyyttä kuvaavia indikaattoreita, antaa indikaattoreille painoarvoja ja yhdistää niitä kartoilla kuvattaviksi indekseiksi. Nämä karttatyökalun ominaisuudet on suunniteltu auttamaan käyttäjiä ajattelemaan haavoittuvuuteen vaikuttavien eri indikaattoreiden suhteellista merkitystä. Täten tutkijaryhmän jäsenet ja tuottajatahot eivät vastaa siitä, millä tavalla käyttäjät esittävät altistumista/herkkyyttä, sopeutumiskykyä tai haavoittuvuutta kuvaavia karttoja tai mitä tulkintoja tai johtopäätöksiä niistä voidaan tehdä.

Karttatyökalussa olevien karttojen rajat, värit, nimitykset ja muut tiedot eivät edusta tuottajatahojen näkemyksiä minkään alueen rajoista tai laillisesta asemasta. Tuottajatahot eivät vastaa karttatyökalun, sen karttojen tai siihen liittyvien materiaalien käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

LADATAAN SIVUA...

... odota hetki, ole hyvä!